vaniya  vaniya

 About vaniya    User Info    Recent Activity    Affiliates 

با کمی زمان و تلاش می توانید باغی زیبا و پر از نهال های سالم داشته باشید. فقط  قبل از خرید انواع نهال مثل خرید نهال بادام، خاک را آماده کنید، آنها را در عمق مناسب بکارید، به طور منظم آبیاری کنید، آنها را نازک کنید و از آفات محافظت کنید.

وقتی نوبت به عکس نهالستان در بیرون می رسد، چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. ابتدا نهال هایی را خریداری کنید که با آب و هوای منطقه شما مناسب است. دوم، مطمئن شوید که محل کاشت به اندازه کافی نور خورشید دریافت می کند. ثالثاً، خاک را با شخم زدن و اضافه کردن کمپوست یا سایر مواد آلی آماده کنید. چهارم، نهال ها را به طور منظم آبیاری کنید.

اگر نهال هایی بخرید مثل خرید نهال سیب که برای آب و هوای سردتر طراحی شده اند، از گرمای تابستان در منطقه شما دوام نمی آورند. برعکس، اگر نهال‌هایی را خریداری کنید که برای آب و هوای گرم‌تر طراحی شده‌اند، از سرمای زمستان در منطقه شما دوام نمی‌آورند. مطمئن شوید که نهال هایی را خریداری کنید که با آب و هوای منطقه شما مناسب باشد.

Copyright - eBusinessPages  |  Home  |  Add Company  |  Ts and Cs  |  Privacy Policy  |  FAQ  |  Affiliates  |  Contact Us
Copyright - eBusinessPages  |  Home  |  Add Company  |  Ts and Cs  |  Privacy  |  FAQ  |  Affiliates  |  Contact Us